Danh sách các lớp tháng 2

Lớp 9 Toán Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 9 Toán Bát Khối Long Biên 2 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 7 T-TV, Metro Phạm Văn Đồng 3-4 sắp xếp 150k/ b SV Nữ
Lớp 9 Toán Âu Cơ HN 2 sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 6 Toán Vạn Phúc Thanh Trì 4 Sắp xếp 140k/b SV Nữ
Lớp Tiếng Hàn Tiếng Hàn Vũ Hữu Hà Đông 5 Sắp xếp 450k/b SV
Lớp 12 Vật Lý Quang Trung Hà Đông 2 Sắp xếp 150k/b SV
Lớp 12 Anh Quang Trung Hà Đông 2 Sắp xếp 400k/b SV
Lớp 8 Toán Xã Đàn Đống Đa 2 Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 6 Toán Nguyễn Văn Cừ Long Biên 2 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 6 Văn Nguyễn Văn Cừ Long Biên 1 Sắp xếp 150k/b SV
Lớp 1 Toán-TV Hoàng Hoa Thám Ba Đình 5 Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 4 Các môn, Gò Đống Đa Đống Đa 4-5b Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 5 Các môn Xuân Thủy Cầu Giấy 4 Sắp xếp 120k/b SV

LỚP THÁNG 11/2017

Lớp Môn Học Khu Vực Số buổi /tuần Thời Gian Lương/ buổi Yêu cầu
Lớp 11 Toán Nhổn 02 Sắp xếp 300.000-350.000 GV
Lớp 11 Nhổn 02 Sắp xếp 300.000- 350.000 GV
Lớp 11 Anh Nhổn 02 Sắp xếp 300.000- 350.000 GV
Lớp 11 Hóa Nhổn 02 Sắp xếp 300.000- 350.000 GV
Lớp 11 Toán Thụy Khuê 02 Sắp xếp 150.000 SV
Lớp Môn học Đường Buổi Thời gian Lương/buổi
10 Toán Nguyễn Trãi 02 Sắp xếp 130.000
9 Anh Hoàng Hoa Thám 02 Sắp xếp 130.000
9 Toán Hoàng Hoa Thám 02 Sắp xếp 130.000
1 Toán, tiếng việt Vinhom 04 Sắp xếp 150.000
4 Toán Hoàng Mai 02 Sắp xếp 100.000
11 Toán Long Biên 02 Sắp xếp 150.000
9 Văn Linh Đàm 02 Sắp xếp 150.000
8 Toán Từ Liêm 02 Sắp xếp 130.000

 

LỚP THÁNG 09/2017

 Lớp chưa giao –  Lớp đã giao

Lớp Môn học Đường Phường Quận Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Lê Trọng Tấn Hà Đông 3 Sắp xếp, 1,500,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Lê Trọng Tấn Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Toán, Láng Hạ Đống Đa 3 Sắp xếp 2,200,000 GV Nam
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Lê Trọng Tấn Hà Đông 3 Sắp xếp, 1,500,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 6, Các môn, Lê Đức Thọ Cầu Giấy 3 18H 1,800,000 SV
Lớp 12, Toán, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 7,CN SÁNG 1.600,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 6, Các môn, Lê Đức Thọ Cầu Giấy 3 18H 1,800,000 SV
Lớp 12, Toán, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 7,CN SÁNG 1.600,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ

 

 

LỚP THÁNG 08/2017
 Lớp chưa giao –  Lớp đã giao
Lớp Môn học Đường Phường Quận Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 6, Các môn, Lê Đức Thọ Cầu Giấy 3 18H 1,800,000 SV
Lớp 12, Toán, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 7,CN SÁNG 1.600,000 SV Nữ
Lớp 8, Anh Văn, Vũ Hữu Hà Đông 3 Sắp xếp 1,600,000 SV
Lớp 9, Anh Văn, Trần Phú Hà Đông 2 Sắp xếp 2,000,000 GV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Lê Trọng Tấn Hà Đông 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Lê Trọng Tấn Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 9, Toán, Lý, Trung Kính Cầu Giấy 2 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Lý, Hóa, Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nam
Lớp 5, Anh Văn, Lê Văn Lương Cầu Giấy 2 T7-CN 1,600,000 GV
Lớp 5, Toán, Láng Hạ Đống Đa 3 Sắp xếp 2,200,000 GV Nam
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 6, Các môn, Lê Đức Thọ Cầu Giấy 3 18H 1,800,000 SV
Lớp 12, Toán, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 7,CN SÁNG 1.600,000 SV Nữ
Lớp 8, Anh Văn, Vũ Hữu Hà Đông 3 Sắp xếp 1,600,000 SV
Lớp 9, Anh Văn, Trần Phú Hà Đông 2 Sắp xếp 2,000,000 GV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Lê Trọng Tấn Hà Đông 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Lê Trọng Tấn Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV

 

Lớp 9, Anh Văn, Kim Mã Ba Đình 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Thái Thịnh Đống Đa 2 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 3, T-TV, Lê Văn Lương Cầu Giấy 2 sắp xếp 1,300,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy 3 2,4,6 18H 1,600,000 SV Nữ
Lớp 4, Các môn, Phú Diễn Từ Liêm 5 Sắp xếp 1,700,000 SV Nữ
Lớp 9, Anh Văn, Trung Kính Cầu Giấy 2 Sắp xếp 800,000 SV
Lớp 9, Hóa, Trung Hòa Cầu Giấy 2 Sắp xếp 1.500,000 SV
Lớp 8, Anh Văn, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,700,000 SV Nữ
Lớp 12, Hóa, Sinh, Lạc Long Quân Tây Hồ 3 T2-T4-T6 2,000,000 SV Nam
Lớp 2, Các môn, Bưởi Tây Hồ 4 Sắp xếp 2,000,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đê La Thành Đống Đa 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 6, Toán, Lý, Kim Mã Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 4, Các môn, Dương Đình Nghệ Cầu Giấy 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 3 Sắp xếp 2.000,000 SV
Lớp 9, Lý, Hóa, Nhổn Từ Liềm 2 Sắp xếp 1,600,000 GV
Lớp 10, Lý, Mỹ Đình Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 9, Anh Văn, Xuân Thủy Cầu Giấy 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 4, Các môn, Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Phạm Văn Đồng Cầu Giấy 3 Sắp xếp 2,000,000 SV Y DƯỢC
Lớp 8, Toán, Anh Văn, Trường Chinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1.800,000 SV
Lớp 8, Các môn, Thái Hà Đống Đa 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Trần Duy Hưng Cầu Giấy 2 7,CN 700,000 SV Nữ
Lớp 4, Các môn, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 Sắp xếp 1,000,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Lý, Mễ Trì Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,600,000 SV
Lớp 8, Các môn, Trường Trinh Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 12, Anh Văn, Thái Hà Đống Đa 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Trần Phú Hà Đông 3 Sắp xếp 1,400,000 SV Nữ
Lớp 8, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 10, Toán, Lý, Hóa, Tây sơn Đống Đa 3 Sắp xếp 1,600,000 SV Nam
Lớp 2, Anh Văn, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Phạm Văn Đồng Từ Liêm 2 Sắp xếp 1,800,000 GV
Lớp 12, Toán, Trần cung Từ Liêm 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 11, Lý, Yên Phụ Tây Hồ 2 Sắp xếp 1.200,000 SV Nữ
Lớp 2, Các môn, Thụy Khuê Tây Hồ 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Đội Cấn Ba Đình 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 6, Các môn, Lê Đức Thọ Cầu Giấy 3 18H 1,800,000 SV
Lớp 12, Toán, Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy 2 7,CN 1.600,000 SV Nữ
Lớp 8, Anh Văn, Vũ Hữu Hà Đông 3 Sắp xếp 1,600,000 SV
Lớp 9, Anh Văn, Trần Phú Hà Đông 2 Sắp xếp 2,000,000 GV Nữ
Lớp 9, Toán, Lý, Hóa, Lê Trọng Tấn Hà Đông 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 8, Toán, Lý, Hóa, Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV Nữ
Lớp 5, Các môn, Lê Trọng Tấn Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,800,000 SV
Lớp 9, Toán, Lý, Trung Kính Cầu Giấy 2 Sắp xếp 1,500,000 SV Nữ
Lớp 12, Toán, Lý, Hóa, Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 3 Sắp xếp 1,500,000 SV Nam
Lớp 5, Anh Văn, Lê Văn Lương Cầu Giấy 2 T7-CN, SÁNG 1,600,000 GV
Lớp 5, Toán, Láng Hạ Đống Đa 3 Sắp xếp 2,200,000 GV Nam

 

Danh sách các lớp tháng 2

Lớp 9 Toán Nguyễn Trãi Thanh Xuân 3 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 9 Toán Bát Khối Long Biên 2 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 7 T-TV, Metro Phạm Văn Đồng 3-4 sắp xếp 150k/ b SV Nữ
Lớp 9 Toán Âu Cơ HN 2 sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 6 Toán Vạn Phúc Thanh Trì 4 Sắp xếp 140k/b SV Nữ
Lớp Tiếng Hàn Tiếng Hàn Vũ Hữu Hà Đông 5 Sắp xếp 450k/b SV
Lớp 12 Vật Lý Quang Trung Hà Đông 2 Sắp xếp 150k/b SV
Lớp 12 Anh Quang Trung Hà Đông 2 Sắp xếp 400k/b SV
Lớp 8 Toán Xã Đàn Đống Đa 2 Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 6 Toán Nguyễn Văn Cừ Long Biên 2 Sắp xếp 150k/b SV Nữ
Lớp 6 Văn Nguyễn Văn Cừ Long Biên 1 Sắp xếp 150k/b SV
Lớp 1 Toán-TV Hoàng Hoa Thám Ba Đình 5 Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 4 Các môn, Gò Đống Đa Đống Đa 4-5b Sắp xếp 120k/b SV
Lớp 5 Các môn Xuân Thủy Cầu Giấy 4 Sắp xếp 120k/b SV


Đối với Phụ huynh: Liên hệ tư vấn
0904 181 100 – 0868 173 197

Chat Zalo
Chat Facebook
0868.173.197